Raadpleging Boxtel

0/14 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

De Kleine Aarde

In 1972 werd hier in Boxtel het eerste duurzaamheidscentrum van Nederland opgericht, genaamd De Kleine Aarde. De Kleine Aarde in Boxtel is al meer dan 40 jaar een begrip in de wereld van de duurzaamheid. De naam verwijst naar de voorspelling dat de aarde uiteindelijk te klein zou worden als de wereldbevolking in het huidige tempo zou doorgroeien.

De Kleine Aarde is gevestigd op een bijna 3 hectare groot terrein met diverse gebouwen, in handen van diverse partijen waaronder de gemeente Boxtel. Op het terrein zijn nu al diverse partijen actief: de Voedseltuin voor Boxtel en omstreken, Kleine Aarde Netwerk en de imkerij. Het is een plek waar iedereen inspiratie op kan doen voor een duurzame leefstijl.

.

  Toelichting geven

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Er wordt al jaren gesproken over de toekomst van De Kleine Aarde. Dit omdat aan het gebied verplichtingen hangen voor de eigenaar op het gebied van educatie. Ondanks de veelal goede bedoelingen bleken plannen daarom vaak financieel niet haalbaar. In het nieuwste plan wordt De Kleine Aarde de komende jaren onder leiding van de Herenboeren omgevormd tot kenniscentrum voor de op handen zijnde voedseltransitie. Samen met verschillende agrarische partijen en het onderwijs zullen de Herenboeren het terrein en de historische Van Coothhoeve een facelift geven. Op dit moment steunen zo’n achttien partijen 'Plaetse Zuid' al. Daaronder zitten bijvoorbeeld Avans, de Universiteit van Utrecht en TU/e. De Kleine Aarde gaat verder als ‘Plaetse Zuid’.

De plannen moeten nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Dat gebeurt naar verwachting op 5 oktober.

  Toelichting geven

Voor de uitvoer ervan is in totaal een bedrag van zo’n 5,1 miljoen euro nodig. Ongeveer 2 miljoen is al bijeengebracht door een groep vermogende particulieren. Daarnaast wordt ook nog een Vriendenclub en een crowdfunding (manier om een project te financieren) opgestart.

  Toelichting geven

Woningmarkt in de gemeente Boxtel

In de gemeente Boxtel worden diverse woningen gebouwd en gerenoveerd.

In de ene gemeente is het makkelijker om een woning te vinden dan in de andere gemeente. Vooral voor starters is het vaak lastig een woning te kopen.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

(Door op de vierkantjes te klikken kunt u aangeven welke eisen u het belangrijkst vindt, in een volgorde van 1 tot 3. Door op ‘Geen voorkeur’ of ‘Weet niet’ te klikken kunt u de antwoorden verwijderen en daarna aanpassen.)

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Er zijn verschillende manieren denkbaar om je droomhuis te realiseren; een huis verbouwen naar je wensen of natuurlijk een eigen huis bouwen.

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Een gebied kan ook ‘welstandsvrij’ gemaakt worden: In dat geval gelden er geen 'redelijke eisen van welstand', en kan een omgevingsvergunning niet geweigerd worden op grond van de uiterlijke verschijningsvorm. Welstandsvrij bouwen, kan in de gemeente worden ingezet om de woningbouw te vergemakkelijken.

Onder meer de nieuwbouw van 22 duurzame en innovatieve appartementen die Woonstichting JOOST aan de Munselse Hoeve realiseert is welstandsvrij verklaard. Volgens het gemeentebestuur is het onmogelijk een duurzame woonvorm bij De Kleine Aarde te realiseren die binnen de welstandsnormen passen. Momenteel loopt een proef om meer bouwprojecten welstandsvrij te verklaren om zo de bouw te versnellen.

  Toelichting geven

Om de betrouwbaarheid van de onderzoeken van TipBoxtel te waarborgen, vragen wij enkele aanvullende gegevens.

  Toelichting geven

(De letters van uw postcode hoeft u niet in te vullen)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

TipBoxtel is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners van Boxtel over lokale onderwerpen.

  Toelichting geven