Raadpleging Carnaval

0/14 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

Carnavalsseizoen in Laarbeek

De eerste voorbereidingen voor het carnavalsseizoen zijn getroffen. Onder de huidige omstandigheden en geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk om carnavalsactiviteiten, zoals iedereen dat gewend is, te organiseren. De vraag blijft, gaat de carnaval komend jaar door?

  Toelichting geven

Aan de carnavalsverenigingen de opdracht om invulling te geven aan carnaval, rekening houdend met het coronavirus.

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Voor sommigen is carnaval een belangrijk terugkerend feest, net zoals Kerst of Sinterklaas. Anderen vinden carnaval minder belangrijk en hechten meer waarde aan andere feesten of activiteiten.

  Toelichting geven

Door het coronavirus zien we elkaar steeds minder vaak.

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Vanwege het coronavirus en de bijbehorende maatregelen zal carnaval er net even iets anders uitzien dan de voorgaande jaren. Zo is het op dit moment verboden om (kleine) evenementen te organiseren. 

Carnaval staat gepland van donderdag 11 februari 2021 tot en met dinsdag 16 februari 2021.

  Toelichting geven

Op dit moment is nog niet bekend of de carnaval überhaupt kan doorgaan.

  Toelichting geven

Toekomst

Kijkende naar de toekomst van carnaval.

  Toelichting geven

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland, en ook in Laarbeek, voor iedereen voelbaar. Voor sommigen is de baan en/of (een deel) van het inkomen weggevallen.

  Toelichting geven

Tot slot

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

(De letters van uw postcode hoeft u niet in te vullen)

  Toelichting geven

TipLaarbeek is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners van Laarbeek over lokale onderwerpen.

  Toelichting geven