Raadpleging coronavirus Lansingerland

0/17 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

Coronavirus

Het coronavirus heeft invloed op onze samenleving.

Een aantal weken geleden is er al een onderzoek uitgevoerd onder de leden van TipLansingerland naar het coronavirus. We zijn benieuwd hoe u nu tegenover het coronavirus staat.

  Toelichting geven

Nu het coronavirus in Nederland steeds meer impact heeft op ons openbare leven, hebben sommige mensen meer zorgen dan voorheen.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Versoepeling van de maatregelen en adviezen

In de persconferentie van woensdag 6 mei is aangekondigd dat een aantal maatregelen of adviezen versoepeld worden. De eerste maatregelen zijn inmiddels al doorgevoerd.

2. Kijkende naar de versoepelingen die op 11 mei zijn doorgevoerd. In hoeverre vindt u het goed of niet goed dat onderstaande maatregelen versoepeld zijn?

  Het is goed dat deze maatregel is versoepeld Ik twijfel hierover Het is niet goed dat deze maatregel is versoepeld Weet niet

4. Kijkende naar de versoepelingen die op 1 juni worden doorgevoerd. In hoeverre vindt u het goed of niet goed dat deze maatregelen versoepeld worden?

  Het is goed dat deze maatregel wordt versoepeld Ik twijfel hierover Het is niet goed dat deze maatregel wordt versoepeld Weet niet

Sommige versoepelingen laten nog even op zich wachten, een voorbeeld hiervan zijn de sportscholen. Sportscholen blijven wat betreft het binnen sporten minimaal tot 1 september dicht, buiten sporten op 1,5 meter afstand mag wel al.

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Sportschoolhouders vinden het onterecht dat ze vooralsnog tot 1 september dicht moeten blijven. De branche komt met aanvullende voorstellen om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens het sporten te beperken.

  Toelichting geven

Thuiswerken

Het kabinet versoepelt een aantal corona-maatregelen, maar houdt wel het advies overeind om zoveel mogelijk thuis te blijven werken.

  Toelichting geven

1,5 meter samenleving

Voorlopig ziet het er naar uit dat we minimaal 1,5 meter afstand moeten bewaren tot andere mensen.

  Toelichting geven

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Om de betrouwbaarheid van de onderzoeken van TipLansingerland te waarborgen, vragen wij enkele aanvullende gegevens.

  Toelichting geven

(De letters van uw postcode hoeft u niet in te vullen)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

TipLansingerland is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners van Lansingerland over lokale onderwerpen.

  Toelichting geven