Behoefteonderzoek lokale omroep gemeente Beesel

0/10 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

Gemeente Beesel wil graag weten wat u belangrijk vindt bij de informatievoorziening door een lokale omroep. Middels deze vragenlijst brengen we in kaart hoe u het liefst lokale informatie ontvangt, welke thema’s u aanspreken en met welke frequentie u lokale informatie wilt ontvangen.

(Onder lokaal nieuws uit de gemeente Beesel verstaan we bijvoorbeeld actualiteiten uit de gemeenschap, informatie over verenigingen, persoonlijke verhalen van bewoners en informatie over activiteiten en evenementen.)

  Toelichting geven

(Met nieuws uit buurgemeenten bedoelen we bijvoorbeeld actualiteiten uit de gemeenschap, informatie over verenigingen, persoonlijke verhalen van bewoners en informatie over activiteiten en evenementen uit de gemeenten Roermond, Venlo, Peel en Maas en/of Brüggen (DE).)

  Toelichting geven
Een lokale omroep brengt actualiteiten hoofdzakelijk via televisie of radio.

  Toelichting geven
Een lokale omroep heeft een pbo (programmabeleidbepalend orgaan). Dit orgaan bepaalt het mediabeleid van de omroep en ziet toe op de uitvoering daarvan. In het pbo zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente.

In het pbo moeten in elk geval de volgende stromingen vertegenwoordigd zijn: 
- Etnische en culturele minderheden 
- Kunst en cultuur  
- Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag
- Maatschappelijke zorg en welzijn  
- Onderwijs en educatie  
- Sport en recreatie  
- Werkgevers  
- Werknemers

(Voorbeelden van subgroepen zijn: Kunst en cultuur: bibliotheken of Sport en recreatie: campings)

  Toelichting geven
Op basis van dit onderzoek en andere informatie adviseert de gemeenteraad het Commissariaat van de Media welke partij zij het meest geschikt acht om lokale omroep voor de gemeente Beesel te zijn in de komende vijf jaar.

(Rangschik de aanvullende kenmerken naar belangrijkheid. Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 5 maken. Plaats een 1 bij het aanvullende kenmerk dat u het meest belangrijk vindt, een 2 bij het op één na belangrijkste kenmerk etc. Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Tot slot

  Toelichting geven

  Toelichting geven

(De letters van uw postcode hoeft u niet in te vullen)

  Toelichting geven

TipBeesel is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners van Beesel over lokale onderwerpen.

  Toelichting geven