Raadpleging 4.

0/13 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem. Graag het door u gewenste antwoordhokje aanklikken.

Provinciale Statenverkiezingen

  Toelichting geven

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Tiny Houses

Molenlanden heeft in het collegeprogramma opgenomen dat de plaatsing van Tiny Houses in Molenlanden mogelijk moet worden om de woningnood aan te pakken. Voor Tiny Houses is er (nog) geen wetgeving maar Tiny House Nederland stelt dat het maximaal 40 à 50 vierkante meter mag zijn. Minimum afmetingen zijn er niet. Daarnaast is het over het algemeen duurzaam, vaak zelfvoorzienend met elektriciteit via zonnepanelen en opvang van regenwater. En een composttoilet, maar dat hoeft niet. Het is functioneel ingericht, naar de wensen van de gebruiker. Je kunt er het hele jaar wonen.

(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

De organisatie Tiny House Drechtsteden maakt zich sterk voor de komst van Tiny Houses in de verstedelijkte Drechtsteden.

  Toelichting geven

Tot slot

Om de representativiteit van onze onderzoeken te waarborgen vragen wij enkele aanvullende gegevens.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

TipMolenlanden is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners van Molenlanden over lokale onderwerpen zoals bijvoorbeeld de kermis, het openbaar vervoer, de afvalinzameling en de evenementen in de omgeving.

  Toelichting geven