Raadpleging 8.

0/9 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem. Graag het door u gewenste antwoordhokje aanklikken.

Huisvesting gemeente

De gemeente Molenlanden is per 1 januari ontstaan uit de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Er wordt gekeken naar een (nieuw) gemeentehuis. De voormalige gemeentehuizen voldoen niet meer.

Eén van de vraagstukken is of beter gekeken kan worden naar één locatie voor het gemeentehuis of naar meerdere locaties?

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Een ander vraagstuk is of de gemeente het beste kan kiezen voor een duurzaam gebouw, of mag het van u best wat minder duurzaam zijn?

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Het college wil opnieuw laten onderzoeken of het oude gemeentehuis van Giessenlanden in Hoornaar geschikt gemaakt kan worden.

  Toelichting geven

Vakantiegeld

In mei of juni krijgen werknemers vakantiegeld. Dit geldt ook voor mensen die in de WW zitten of AOW krijgen.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Van oorsprong werd vakantiegeld na de Tweede Wereldoorlog ingevoerd om daadwerkelijk aan een vakantie te besteden, zodat werknemers na de vakantie weer uitgerust op het werk kwamen.

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Tot slot

Om de representativiteit van onze onderzoeken te waarborgen vragen wij enkele aanvullende gegevens.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

TipMolenlanden is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners van Molenlanden over lokale onderwerpen.

  Toelichting geven