Duurzaamheid in Salland

0/19 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

Duurzaamheid

Steeds meer inwoners, maar ook gemeenten, zijn actiever bezig met het thema duurzaamheid. We zijn benieuwd naar uw mening omtrent het thema duurzaamheid. Door de stijging van de temperatuur op aarde verandert het klimaat. Ook uw omgeving krijgt te maken met de gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme droogte, wateroverlast en extreme hitte.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

2. In hoeverre merkt u de gevolgen van de klimaatverandering op het gebied van extreme droogte, wateroverlast en extreme hitte?

  Zeer merkbaar Merkbaar Neutraal Niet merkbaar Helemaal niet merkbaar Weet niet
  Toelichting geven

Duurzame energie

In het duurzaamheidsbeleid staat beschreven wat uw gemeente wil bereiken op gebied van duurzaamheid. In de Regionale Energiestrategie (RES) spreken gemeenten met elkaar af hoe zij de komende jaren overstappen op duurzame energie.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Energiebesparende maatregelen

Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Duurzame energie raakt nooit op en is niet schadelijk voor de mens of het milieu. Dit in tegenstelling tot kolen, olie en gas. De verbranding van deze fossiele brandstoffen draagt bij aan klimaatverandering.

Ook u kunt zelf actief bezig zijn met duurzame energie in uw woning, door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen of een warmtepomp aan te sluiten. Dit noemen we energiebesparende activiteiten.

5. Welke van onderstaande energiebesparende maatregelen bent u van plan om de komende jaren te nemen om uw woning duurzamer te maken? 

  Heb ik al gedaan Wil ik nog doen Ga ik niet doen Niet van toepassing
  Toelichting geven

Wijze van informeren

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Om de betrouwbaarheid van de onderzoeken van TipSalland te waarborgen, vragen wij enkele aanvullende gegevens.

  Toelichting geven

(De letters van uw postcode hoeft u niet in te vullen)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

TipSalland is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners van Salland over lokale onderwerpen.

  Toelichting geven