Huisvesting arbeidsmigranten gemeente Asten

0/15 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem. Graag het door u gewenste antwoordhokje aanklikken.

Arbeidsmigrantenbeleid in Asten

Graag betrekken wij u als inwoner bij de totstandkoming van een nieuw arbeidsmigrantenbeleid. Wij willen weten hoe u denkt over zaken als samenleven met arbeidsmigranten en huisvesting van arbeidsmigranten.

Met arbeidsmigranten worden werkende mensen bedoeld, die naar Nederland komen om daar arbeid te verrichten.

Samenleven met arbeidsmigranten 

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Huisvesting van arbeidsmigranten

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Voorzieningen voor arbeidsmigranten

De volgende vraag gaat over voorzieningen  (denk aan sport en spelvoorzieningen, ontmoetingsruimten, medische voorzieningen) op de plaats waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest en in de nabije omgeving.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Tot slot

Om de representativiteit van het onderzoek te waarborgen vragen wij enkele aanvullende gegevens.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

TipAsten is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoner uit de gemeente Asten over lokale onderwerpen zoals het parkeerbeleid en  de kermis.

  Toelichting geven