Lokaal sporten

0/9 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

In iedere gemeente zijn verschillende mogelijkheden om te sporten. De ene inwoner sport bijvoorbeeld graag in teamverband, de andere staat liever alleen op het veld. Ook is er voor de ene inwoner een ruim aanbod om uit te kiezen, waar het aanbod voor andere inwoners  beperkt kan zijn door persoonlijke interesses. Graag horen we van u hoe u het sporten in uw gemeente ervaart. 

(Meerdere antwoorden mogelijk)

We zijn benieuwd hoe u denkt over de sportvoorzieningen in uw buurt. Zo kunnen de kwaliteit, diversiteit, het aantal en de kosten van belang zijn voor de (on)tevredenheid over de sportvoorzieningen.

We horen graag van u in hoeverre u in het algemeen (on)tevreden bent over de sportvoorzieningen in uw buurt.

Gemeenten stimuleren inwoners op verschillende manieren om te sporten. Zo kan er gedacht worden aan het organiseren van sportactiviteiten voor bijvoorbeeld basisschoolleerlingen en subsidies voor inwoners die geen middelen hebben om een lidmaatschap te kunnen betalen voor hun zoon/dochter. 

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven
Voor een inclusief sportaanbod is het van belang dat er voldoende sportvoorzieningen in de buurt zijn voor mensen met een beperking. In de volgende stelling vragen we u om uw mening wat betreft dit onderwerp. 

Achtergrondgegevens

We willen graag benadrukken dat alle informatie anoniem wordt verwerkt. De gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.

TipAsten is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners van de gemeente Asten over lokale onderwerpen.