Tevredenheidsonderzoek Glasvezel

0/19 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

Glasvezel

De volgende drie vragen gaan over glasvezel in het algemeen. Geeft u alstublieft de antwoorden die de waarheid voor u het dichtst benaderen. Indien u het antwoord niet weet, kunt u dit ook aangeven.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Breedband Helmond

De volgende vragen gaan over hoe tevreden u bent over de diensten van uw provider Breedband Helmond. Denk hierbij aan diensten voor internet, televisie en/of telefonie die u via glasvezel geleverd krijgt.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet
Geen mening
  Toelichting geven

5. In hoeverre bent u tevreden over Breedband Helmond wat betreft:

  Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Geen mening
  Toelichting geven

6. In hoeverre bent u tevreden over Breedband Helmond wat betreft:

  Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Weet niet Geen mening
  Toelichting geven

Plus- en kluspunten

  Toelichting geven

  Toelichting geven

De toekomst

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet Geen mening
  Toelichting geven
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet Geen mening
  Toelichting geven

Tot slot

(Bij het doorgeven van uw e-mailadres en/of telefoonnummer geeft u ons toestemming uw e-mailadres en/of telefoonnummer te delen met Glasvezel Helmond. Uw e-mailadres en/of telefoonnummer worden enkel gebruikt om u te benaderen voor een extra toelichting.)

  Toelichting geven