Stijgende prijzen

0/11 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

Deze vragenlijst is opgesteld in samenwerking met de gemeente Brunssum. We zijn benieuwd hoe u denkt over de stijgende (energie)prijzen. 

Door inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten zoals boodschappen, kleding en de kapper. Producten en diensten worden hierdoor duurder. Daarnaast stijgen ook de energieprijzen. 

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Ondersteuning bij financiële zorgen

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven
Gemeenten helpen inwoners bij het oplossen van schulden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden zoals:
- Cursus over hoe schulden kunnen worden voorkomen;
- Budgetadvies: advies over het structureren van inkomsten en uitgaven;
- Hulp bij het vinden van werk: onder andere begeleiding, loopbaanadvies en scholing;
- Schuldhulpverlening: traject waarbij (samen met de gemeente) afspraken worden gemaakt met de schuldeisers over de aflossing van de schulden. 

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Achtergrondgegevens

We willen graag benadrukken dat alle informatie anoniem wordt verwerkt. De gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.

  Toelichting geven

TipBrunssum is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners uit de gemeente Brunssum over lokale onderwerpen.