Belevingsonderzoek vliegbasis De Peel

0/11 vragen beantwoord

Uw antwoorden worden enkel gebruikt om de mening van de gemeenschap in kaart te brengen en kunnen niet naar u worden herleid. 
U hoeft uw naam niet op te geven en blijft volledig anoniem.

Belevingsvluchten vanaf voormalige vliegbasis De Peel

Defensie is voornemens om voormalige vliegbasis De Peel te heropenen. Op dinsdag 18 oktober heeft Defensie op verzoek van de omgeving twee belevingsvluchten uitgevoerd. Het doel van deze belevingsvluchten is de omgeving een indicatie te geven van het geluid van de F-35 gevechtsvliegtuigen en de impact daarvan op de leefomgeving. 

  Toelichting geven
In deze vragenlijst willen we van u weten hoe u de belevingsvluchten heeft ervaren.

Defensie heeft in de ochtend (vanaf 11:30 uur) én in de middag (vanaf 15:30 uur) een belevingsvlucht uitgevoerd met één F-35 gevechtsvliegtuig. Met de belevingsvluchten is zo goed als mogelijk nagebootst hoe het vliegtuig zal vliegen, indien de heropening doorgaat.

  Toelichting geven
  --- -- - 0 + ++ +++
  Toelichting geven
  --- -- - 0 + ++ +++
  Toelichting geven

Heropening voormalige vliegbasis De Peel

De voorgenomen heropening van voormalige vliegbasis De Peel kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben die lokaal, regionaal en/of landelijk merkbaar zijn. 

Defensie wil de voormalige vliegbasis De Peel heropenen. Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen, maar daarvoor is te weinig ruimte. Heropening van Vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op te lossen. Als de heropening doorgaat mogen de F-35 gevechtsvliegtuigen 3.600 vliegbewegingen per jaar maken. De vliegbasis wordt dan als tijdelijke basis gebruikt voor gevechtsvliegtuigen en door personeel: 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken. Dat komt neer op zo’n 20 starts en 20 landingen per dag.

  Toelichting geven

(Maak een top 3 door als eerste op het vierkantje te klikken van de reden die u voor u het zwaarst weegt. Dit krijgt dan het cijfer 1, en staat op de eerste plaats. Daarna klikt u op de reden die daarna voor u het zwaarst weegt dat dan het cijfer 2 krijgt, etc. Wanneer u op 'Rangschikking wissen' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

  Toelichting geven
Onderstaande stelling gaat over Defensie in het algemeen. Deze stelling komt ook terug in een landelijk onderzoek over Defensie.

  Toelichting geven

Tot slot

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

  Toelichting geven