Kerkrade aan het woord

0/17 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

Kerkrade aan het woord

De gemeenteraad van Kerkrade is heel benieuwd hoe u als inwoner betrokken wil worden. Bijvoorbeeld bij het ontwerpen en inrichten van een pleintje bij u om de hoek of misschien wel bij het bedenken van sportbeleid.

Raadsleden hebben daarom samen met het bureau Toponderzoek een aantal vragen bedacht die ze aan u willen stellen. Uw antwoorden helpen de gemeenteraad om een goede aanpak te bepalen en te zorgen dat iedereen die mee wil denken en doen dat ook kan doen.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Participatie

Participatie is elkaar betrekken bij onderwerpen die er in de gemeente, wijk, buurt of straat spelen.

4. Bent u bereid om samen met de gemeente aan de slag te gaan met plannen en ideeën rondom beter werken, leven en wonen?

  Ja, ik sta hier zeker wel voor open Ja, ik sta hier waarschijnlijk wel voor open Ik sta hier wellicht voor open Nee, ik sta hier waarschijnlijk niet niet voor open Nee, ik sta hier zeker niet voor open Weet niet
  Toelichting geven

5. Bent u de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij een project of onderwerp: 

  Ja Nee Weet niet
  Toelichting geven

  Toelichting geven
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het participatiebeleid in de gemeente. Kortom, zij moeten gaan bepalen hoe iedereen kan meedenken en meedoen.

  Toelichting geven

Tot slot

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven