Communicatieonderzoek gemeente Leudal

0/9 vragen beantwoord
Dank dat u deel wil nemen aan deze vragenlijst over de communicatie van de gemeente Leudal. De gemeente wil de informatie die zij met de inwoners deelt (nog verder) verbeteren en uw feedback is daarbij van groot belang. Deelname is volledig anoniem.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

(Meerdere antwoorden mogelijk)

(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 3 maken. Plaats een 1 bij het kanaal van uw voorkeur en een 2 bij het kanaal dat daarna uw voorkeur heeft, etc. Indien u minder dan 3 kanalen wil benoemen, dan kan dat ook.)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weet niet
  Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Weet niet

(Meerdere antwoorden mogelijk)

Persoonskenmerken

TipLeudal