Molenlanden - warmtetransitie

0/19 vragen beantwoord

Samen op weg naar een duurzaam Molenlanden

De komende dertig jaar wordt er in Nederland hard gewerkt aan de overstap van aardgas naar duurzame warmtebronnen voor het verwarmen van onze woningen. Niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt. Dit met als doel dat er in 2050 nauwelijks tot geen aardgas meer wordt gebruikt, om de CO2 uitstoot te verminderen.

Ook in Molenlanden gaan we op zoek naar andere warmtebronnen. Dit doen we samen met u. Het overstappen naar duurzame warmtebronnen heeft impact op alle woningeigenaren en huurders. Daarom willen we graag weten wat u belangrijk vindt als we overstappen naar een duurzame warmtebron, wat u eventueel zelf al heeft gedaan en op welke manier u geïnformeerd en/of betrokken wilt worden.

Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten van uw tijd. Alvast bedankt!

Op 21 september 2020 is de eerste online inwonersbijeenkomst. Dan nemen we u mee in het traject dat we met elkaar gaan doorlopen om te komen tot een plan. Hierin zullen we ook de eerste resultaten van de vragenlijst presenteren.

 

Uw situatie

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

De overstap naar aardgasvrij wonen

In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende dertig jaar verandering in. Niet in één keer, maar stap voor stap. U kunt zelf beginnen met het besparen op het gasverbruik door het nemen van maatregelen. Dit kan met eenvoudige stappen zoals het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrips tot het aanschaffen van een warmtepomp.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Transitievisie Warmte

Voor de overstap naar duurzame warmtebronnen voor het verwarmen van woningen maakt de gemeente Molenlanden een plan. Dit plan heet de “Transitievisie Warmte”. Het plan stellen we op in samenwerking met woningcorporaties, de netbeheerder, lokale energiecoöperaties, het waterschap en u als inwoner.

Wat staat er in een Transitievisie Warmte?
De Transitievisie Warmte geeft aan welke kansrijke duurzame warmtebronnen er straks zijn per gebied. Dit kunnen soms meerdere duurzame warmtebronnen zijn per gebied. Na de Transitievisie Warmte moeten er uitvoeringsplannen opgesteld worden. In deze uitvoeringsplannen op buurtniveau worden samen met alle betrokken partijen de echte keuzes gemaakt voor de toepassing van alternatieve bronnen. De keuze voor een warmtebron gebeurt mede op basis van het draagvlak onder inwoners, de betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

  Toelichting geven

(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 5 van aspecten maken. Plaats een 1 bij het aspect dat u het meest belangrijk vindt bij het aardgasvrij maken van uw woning, een 2 bij het daaropvolgende aspect dat u belangrijk vindt bij het aardgasvrij maken van uw woning etc. Wanneer u op 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

  Toelichting geven

Bij het verduurzamen van uw woning staat u voor verschillende keuzes. Het maken van de juiste keuzes over bijvoorbeeld isoleren en het wel of niet aanschaffen van een warmtepomp, kan lastig zijn en kan zorgen met zich mee brengen.

(Geef op een schaal van 1 tot 10 aan hoe u aankijkt tegen de overstap. 1 staat voor 'zeer negatief', 10 staat voor 'zeer positief'.)

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Waar beginnen we?

Het is nog niet besloten welke buurt, wijk of kern als eerste start met het overstappen op een duurzame warmtevoorziening. We streven ernaar om de eerste buurten, wijken of kernen in de aanloop naar 2030 aardgasvrij te maken. Als blijkt dat een overstap naar een volledig aardgasvrije buurt, wijk of kern voorlopig nog geen reële optie is, zoeken we naar mogelijkheden om eerst alleen aardgas te besparen.

(Door op de vierkantjes te klikken kunt u een top 3 van aspecten maken. Plaats een 1 bij het aspect dat u het meest belangrijk vindt, een 2 bij het daaropvolgende aspect dat u belangrijk vindt etc. Wanneer u op 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Gezamenlijke of individuele oplossing?

We spreken van een collectieve warmte oplossing als een groot aantal woningen en gebouwen samen gebruik gaan maken van een warmtebron onder dezelfde voorwaarden. Bij een individuele oplossing is het een warmte oplossing voor één of enkele woningen.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Betaalbaarheid

Stel, er komt een alternatieve warmtebron in plaats van aardgas die meer comfort biedt en beter is voor het milieu.

  Toelichting geven

Hoe wilt u betrokken blijven?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Tot slot

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

TipMolenlanden is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners uit de gemeente Molenlanden over lokale onderwerpen.

  Toelichting geven

De gemeente Molenlanden verloot vouchers onder de deelnemers van de enquête. De vouchers zijn in te wisselen in de webshop op het energieloket voor kleine verduurzamingsmaatregelen. 

(Door de anonieme verwerking kan Toponderzoek enkel contact met u opnemen wanneer u uw contactgegevens achter laat. Uw resultaten worden anoniem verwerkt, uw contactgegevens kunnen niet aan uw gegeven antwoorden worden gelinkt. Pas na contact met de winnaar zullen de contactgegevens worden gedeeld met de gemeente Molenlanden voor de verdere afhandeling.)

  Toelichting geven