Raadpleging 9

0/10 vragen beantwoord
Let op: U kunt deze enquête invullen tot 8 december 2020 om 09:00.

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

Het coronavirus

Momenteel geldt in heel Nederland het dringend advies om een niet-medisch mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes zoals: winkels, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations en bij de uitvoering van contactberoepen. 

Dit betreft vooralsnog geen verplichting, maar vanaf 1 december is een mondkapjesplicht van kracht. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder in publieke binnenruimtes. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Op dit moment werken mensen thuis, op advies van het kabinet.

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Feestdagen in tijden van corona

Het einde van het jaar nadert, een maand met feestdagen. Het is nog onzeker met hoeveel mensen we de feestdagen kunnen vieren.

  Toelichting geven

(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)

  Toelichting geven

Jaarwisseling

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Traditiegetrouw mag op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur vuurwerk af worden gestoken, maar dat is komende jaarwisseling anders. Onlangs besloot het kabinet over een algeheel verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. Dit betekent dat het overal in Nederland verboden is om vuurwerk af te steken tijdens de komende jaarwisseling. Dit om de druk op de zorg (in tijden van corona) te ontlasten. Alleen vuurwerk zoals sterretjes, trektouwtjes en knalerwten mogen dan nog worden afgestoken. 

De politie, de zorgsector en de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zijn voorstanders van een algeheel vuurwerkverbod. De vuurwerkbranche is daarentegen tegenstander om dit jaar een algeheel vuurwerkverbod in te stellen.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Door een algeheel vuurwerkverbod, is het verboden om vuurwerk af te steken. Een aantal vuurwerkverkopers hebben hun vuurwerkvoorraad al in hun huis voor komende jaarwisseling. Vuurwerk ligt veelal opgeslagen op vuurwerkopslagplaatsen en deze moeten voldoen aan strenge criteria. 

Locaties waar vuurwerk ligt opgeslagen vormen een risico door het mogelijk gevaar als er opgeslagen vuurwerk tegelijk ontbrandt en ontploft.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

(Benoem een top 3 waarbij nummer 1 de prioriteit is die uw meeste voorkeur heeft. Wanneer u op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt uw rangschikking gewist.)

  Toelichting geven