Gemeenschap aan zet: Raadpleging De Ronde Venen

0/17 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

Woningaanbod

De woningmarkt staat momenteel onder druk. Er zijn niet voldoende woningen en door de grote vraag stijgen de prijzen van de woningen. 

In de ene gemeente is het makkelijker om een woning te vinden dan in de andere gemeente. Vooral voor starters is het vaak lastig een woning te kopen.

Sommige mensen blijven hun hele leven lang op dezelfde plek wonen, terwijl anderen vaker verhuizen.

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven
De woonlasten zijn alle financiële kosten die je maandelijks aan het huis kwijt bent. De woonlasten zijn naast het betalen van de huur of hypotheek bijvoorbeeld ook de energiekosten, het onderhoud en de gemeentelijke belastingen.

(Leesinstructie: het bedrag inclusief huur/hypotheek, energiekosten, onderhoud en gemeentelijke belastingen)

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven
De prijzen op de woningmarkt blijven op dit moment stijgen.

Volgens de wet- en regelgeving moet de overheid zorgen voor voldoende woonruimte.

(Meerdere antwoorden mogelijk)

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Achtergrondgegevens

We willen graag benadrukken dat alle informatie anoniem wordt verwerkt. De gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.

Dit is inclusief hert bruto jaarinkomen van uw eventuele (fiscale) partner.

  Toelichting geven

(De letters van uw postcode hoeft u niet in te vullen)

De volgende stap in Gemeenschap aan zet is de dialoogtafel. Met de uitkomsten van de raadplegingen gaan we bij de dialoogtafel in gesprek met de inwoners. Aan tafel wordt gepraat voor een verdere verdieping, duiding en een aanzet tot uitvoering. In de verschillende dorpen en kernen worden op thema's dialoogtafels georganiseerd. De dialoogtafels worden georganiseerd door Inwoners Voor Inwoners (IVI). 

  Toelichting geven
TipRondeVenen is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners van De Ronde Venen over lokale onderwerpen.

  Toelichting geven
Wilt u meer weten over de Gemeenschap aan zet? Kijk dan op www.gemeenschapaanzet.nl.