Stijgende prijzen

0/9 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

Deze vragenlijst is opgesteld door Invior. We zijn benieuwd hoe u denkt over de stijgende (energie)prijzen. 

Door inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten zoals boodschappen, kleding en de kapper. Producten en diensten worden hierdoor duurder. Daarnaast stijgen ook de energieprijzen. 

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Ondersteuning bij financiële zorgen

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven
Gemeenten helpen inwoners bij het oplossen van schulden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden zoals:
- Cursus over hoe schulden kunnen worden voorkomen;
- Budgetadvies: advies over het structureren van inkomsten en uitgaven;
- Hulp bij het vinden van werk: onder andere begeleiding, loopbaanadvies en scholing;
- Schuldhulpverlening: traject waarbij (samen met de gemeente) afspraken worden gemaakt met de schuldeisers over de aflossing van de schulden. 

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Verduurzaming woning

Door maatregelen te nemen om uw woning te verduurzamen kunt u energie besparen. 

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Achtergrondgegevens

We vinden het belangrijk dat de onderzoeken representatief zijn. Met andere woorden, in hoeverre komt de samenstelling van de deelnemers van het burgerpanel overeen met de totale samenstelling van de gemeente. Om deze reden vragen we u ditmaal om uw demografische gegevens aan te vullen. De demografische gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar u als persoon. 

  Toelichting geven
In iedere gemeente in Noord-Brabant is een onafhankelijk burgerpanel actief dat de mening vraagt van de inwoners van de gemeente over lokale onderwerpen.

  Toelichting geven