Werkbeleving Overheid

0/24 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. Ambtenarenpanel handelt in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.  Alle resultaten worden anoniem behandeld. Graag het door u gewenste antwoordhokje aanklikken.

Werkbeleving overheid

In onze samenleving staat de werkbeleving steeds meer voorop. Werkbeleving in de breedste zin van het woord: cultuur, werkomgeving, veiligheid en gezondheid. Organisaties spelen in op de behoeftes van de medewerker door een werkomgeving te bieden waar medewerkers zich veilig voelen en vitaal blijven.

In deze vragenlijst worden verschillende onderdelen van de werkbeleving behandeld. Graag horen we van u hoe u de werkbeleving ervaart om zo een beeld te krijgen van de werkbeleving van ambtenaren in Nederland. Er zijn geen goede of foute antwoorden, kies steeds het antwoord dat het beste bij u past.

  Toelichting geven

(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

  Toelichting geven

Open cultuur

Belangrijk voor een positieve werkbeleving is een open cultuur waar mensen (medewerkers onderling maar ook managers en medewerkers) elkaar aanspreken. Essentieel is dat medewerkers zich veilig voelen om hun leidinggevenden aan te spreken op zaken die niet goed gaan en dat zij zich kwetsbaar kunnen en durven opstellen bij zaken die belemmerend zijn voor de uitvoering van het werk.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

De voorbeeldrol van (top)managers is van belang in een open cultuur. Voorbeeld-managers zijn benaderbaar, staan open voor feedback en organiseren bewust tegenspraak. Vanuit deze voorbeeldrol dragen zij bij aan een open cultuur binnen de gehele organisatie.

  Toelichting geven

Werkplek

Een ander aspect van de werkbeleving betreft de werkomgeving, waaronder de werkplek. De werkplek dient erop (in)gericht te zijn dat medewerkers op een prettige, duurzame, gezonde en flexibele manier kunnen (samen)werken. De gebouwen waarin wordt gewerkt dienen als bron van inspiratie en stimulans voor samenwerking, een goede inrichting is gewenst.

  Toelichting geven

(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

  Toelichting geven

‘Het nieuwe werken’

Met ‘het nieuwe werken’ wordt bedoeld: het verbeteren van de digitale omgeving en ondersteuning zodat medewerkers meer onafhankelijk van tijd-, plaats-, en apparaat kunnen werken. Het aan elkaar verbinden van systemen zodat overheidsorganisaties gebruik kunnen maken van elkaars vergaderfaciliteiten (overheidsbreed vergaderen).

  Toelichting geven

(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

  Toelichting geven

Ervaringen van medewerkers worden geregeld in beeld gebracht door middel van dynamische en korte medewerkersonderzoeken die het mogelijk maken snel bij te sturen als dat nodig is.

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

(Rangschik de onderstaande onderwerpen naar belangrijkheid, door op de vakjes te klikken kunt u een antwoord een bepaalde waarde geven. 1 is het meest belangrijk, 7 is het minst belangrijk)

  Toelichting geven

Stel u mag een tip geven aan uw werkgever om uw werkbeleving te verbeteren.

  Toelichting geven

Zelfstandigheid

Hiermee willen wij inzicht krijgen in hoeverre uw werktijden bepaalt, in welke volgorde en hoe en waar u uw werkzaamheden verricht.

(Rangschik de onderstaande onderwerpen naar belangrijkheid, door op de vakjes te klikken kunt u een antwoord een bepaalde waarde geven. 1 is het meest belangrijk, 5 is het minst belangrijk)

  Toelichting geven

Demografische factoren

Om de representativiteit van het onderzoek te garanderen vragen we enkele aanvullende gegevens:

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

Ambtenarenpanel

  Toelichting geven