Winkelaanbod in uw buurt

0/9 vragen beantwoord

U hoeft uw naam niet op te geven. U blijft anoniem.

In iedere buurt is het winkelaanbod verschillend. De ene inwoner bezoekt wekelijks een winkel in de buurt, de andere komt bijna nooit bij een winkel in de buurt. Graag horen we van u hoe u denkt over het winkelaanbod in uw buurt. 

  Toelichting geven
De kwaliteit, het aantal en de locatie van de winkels kunnen van belang zijn voor de (on)tevredenheid over het winkelaanbod in uw buurt. We horen graag van u in hoeverre u in het algemeen (on)tevreden bent over het winkelaanbod in uw buurt.

  Toelichting geven
Met type winkel wordt bedoeld: winkels met een dagelijks aanbod (zoals supermarkt), winkels met een recreatief aanbod (zoals kleding-, speelgoed- en sportwinkels) en winkels met een grootschalig aanbod (zoals bouwmarkt en tuincentrum).

  Toelichting geven

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Achtergrondgegevens

We willen graag benadrukken dat alle informatie anoniem wordt verwerkt. De gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.

TipAsten is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners van de gemeente Asten over lokale onderwerpen.