Wonen in Horst aan de Maas

0/14 vragen beantwoord

De gemeente Horst aan de Maas wil dat in 2025 iedereen kan wonen waar en hoe hij dat wil. Dat we weer iets te kiezen hebben. Dat doen we bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er in de komende 5 jaar 1.000 woningen vergund worden. Daarnaast werken we per dorp aan een woonplan. We verwachten namelijk dat de woonwensen in ieder dorp weer anders zijn. Met deze vragenlijst krijgen we daar zicht op.

Je kan de vragenlijst invullen tot en met 10 oktober 2021. Je antwoorden op deze vragenlijst worden anoniem verwerkt. Dat betekent dat we niet weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Het duurt ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Ken je mensen die niet in Horst aan de Maas wonen maar hier wel willen wonen? Stuur deze vragenlijst dan aan hen door! Alvast hartelijk dank.

De gemeente bespreekt de uitkomsten van deze vragenlijst met onder andere de dorpsraden. Uiteindelijk gebruikt de gemeente de uitkomsten voor de dorpsplannen wonen en voor de woningbouwplannen voor de komende jaren.

Ga bij het beantwoorden van de vragen uit van je huidige (financiële) mogelijkheden.

Fijn dat je meedoet!

Met vriendelijke groet,

Rudy Tegels

 

Kenmerken van je huidige woonsituatie

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven

  Toelichting geven
De volgende vraag gaat over levensloopbestendige, aanleun- en zorgwoningen. Onderstaand zijn deze begrippen nader toegelicht. Lees dit alsjeblieft rustig door en beantwoord daarna de vraag.

- Een levensloopbestendige woning is een woning die zonder trappen bereikbaar, rolstoeltoegankelijk en drempelvrij is. Ook moeten keuken, badkamer en toilet, woonkamer en minimaal één slaapkamer zich op dezelfde woonlaag bevinden.
- Een aanleunwoning is een zelfstandige, levensloopbestendige woning voor ouderen. Bewoners kunnen gebruik maken van de zorg en de service van een verzorgings- of verpleeghuis in de buurt.
- Een zorgwoning is een niet zelfstandige, levensloopbestendige woning, waar 24-uurs zorg geleverd kan worden.

  Toelichting geven
De volgende vragen gaan over de gezondheid binnen jouw huishouden. We stellen deze vragen om meer inzicht te krijgen in de eisen die mensen stellen aan hun woning.

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Persoonskenmerken

We willen graag benadrukken dat alle informatie anoniem wordt verwerkt. De gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.

  Toelichting geven

Dit is inclusief het bruto jaarinkomen van je eventuele (fiscale) partner.

  Toelichting geven

Verhuizen

  Toelichting geven

Wonen en zorg

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Tot slot

(Maak een top 5 door als eerste op het vierkantje te klikken van het kenmerk dat je het meest belangrijk vindt. Dit krijgt dan het cijfer 1, en staat op de eerste plaats. Daarna klik je op het daaropvolgend belangrijkste kenmerk, etc. Wanneer je op 'Geen voorkeur' of 'Weet niet' klikt dan wordt je rangschikking gewist.)

  Toelichting geven

NB: Indien je aangeeft kans te willen maken, geef je toestemming aan Toponderzoek om je emailadres met gemeente Horst aan de Maas te delen. Deze zal enkel worden gebruikt om de VVV-bonnen te kunnen versturen indien u heeft gewonnen.

  Toelichting geven
De resultaten van deze enquête worden gebruikt in het woningbehoefteonderzoek van de gemeente Horst aan de Maas. Resultaten worden onder andere besproken met de dorpsraden en de gemeenteraad. Uiteindelijk worden de uitkomsten gebruikt voor de plannen voor woningbouw in de toekomst.