Raadpleging over noodsituaties en communicatie

0/19 vragen beantwoord

Wat te doen bij een ramp

In Nederland zijn we voorbereid op noodsituaties of grote incidenten. Toch kan er altijd iets onverwachts gebeuren. Een grote brand, extreem weer of andere bijzondere omstandigheden kunnen vragen om speciale maatregelen. In dat geval is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Noodsituaties vallen niet te plannen, maar voorbereidingen kunnen wel genomen worden.

De gemeente Zaltbommel onderneemt verschillende acties om inwoners op de hoogte te stellen wat zij kunnen doen in het geval van verschillende rampen. Om te kijken in hoeverre inwoners op de hoogte zijn, heeft de gemeente Zaltbommel in juni 2021 hier een onderzoek voor uitgevoerd. Nadien zijn verschillende acties uitgezet om inwoners te informeren. 

De gemeente Zaltbommel hoort graag van hun inwoners in hoeverre ze geïnformeerd zijn omtrent het onderwerp 'Wat te doen bij een ramp', in hoeverre inwoners weten wat ze moeten doen bij een ramp en welke communicatie vanuit de gemeente een rol hierin kan spelen. Om vergelijkingen te kunnen maken met vorig onderzoek, is er voor gekozen om (deels) dezelfde vragen te stellen als in 2021. 

Het invullen van de vragenlijst kost 6 minuten en is anoniem. 

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven
Een noodsituatie valt niet te plannen, iedere noodsituatie is anders en bij iedere noodsituatie worden andere maatregelen genomen om zo min mogelijk schade te veroorzaken. Er kunnen verschillende noodsituaties plaatsvinden in onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een grote brand, een terroristische aanslag, een verkeersramp, een overstroming, een gifwolk of de uitval van stroom, gas, water of telefoon.

Ondanks dat een noodsituatie niet te plannen is kunnen inwoners, onder andere door hun eigen gemeente, geïnformeerd worden over (mogelijke) noodsituaties. Bijvoorbeeld met informatie over voorbereidingen, (mogelijk) te nemen stappen of belangrijk te onthouden (telefoon)nummers.

In hoeverre bent u het (on)eens met onderstaande stellingen?

  Toelichting geven

  Toelichting geven
4. In hoeverre weet u wat u moet doen bij de volgende noodsituaties: 
  Ik weet wat ik moet doen Ik weet waar ik informatie op moet zoeken wat ik moet doen Ik denk te weten wat ik moet doen Ik heb vertrouwen dat de overheid laat weten wat ik moet doen Ik weet niet wat ik moet doen

Campagne 'Wat te doen bij een ramp' 

De gemeente Zaltbommel heeft van half mei t/m half juni van dit jaar verschillende acties uitgezet in het kader van 'Wat te doen bij een ramp' om inwoners op de hoogte te stellen wat zij kunnen doen in het geval van verschillende rampen.

Onder andere zijn de volgende acties genomen:
- Berichten op de sociale mediakanalen van de gemeente Zaltbommel (Facebook, Instagram)
- Column van de burgermeester op de gemeentepagina in de Bommelerwaardgids
- Plaatsen themapagina's op de gemeentepagina in de Bommelerwaardgids
- Nieuwsbericht op de gemeentewebsite
- Vertoning campagnefilm 'Wat te doen bij een ramp' op de sociale mediakanalen en het YouTube-kanaal van de gemeente Zaltbommel
- Aanwezigheid van team Veiligheid op de Veiligheidsdag in Hedel op 21 mei 2022
- Aanwezigheid van team Veiligheid op de open dag van de brandweerkazerne op 11 juni 2022
- Herdrukken rampenwijzer/meterkastkaart en verspreiding via de Bommelerwaardgids

(Meerdere antwoorden mogelijk)

  Toelichting geven

Rampenwijzer/meterkastkaart

Inwoners informeren gebeurt onder andere via een rampenwijzer/meterkastkaart. Deze is onlangs herdrukt en verspreid via de Bommelerwaardgids.  
Figuur 1. Rampenwijzer/meterkastkaart gemeente Zaltbommel

  Toelichting geven

Tot slot

(Meerdere antwoorden mogelijk)

TipBommelerwaard is een onafhankelijk burgerpanel dat de mening vraagt van de inwoners van Zaltbommel en Maasdriel over lokale onderwerpen.